Kontaktujte nás    

  Přihlášení klientů   

  Přihlášení pracovníků  | 

 

 

Sektory inventarizačních služeb

 

 

Domovská stránka>Čeština>


Dodavatelský řetězec

Prodejní Enquires


Pro naše inventarizační řešení, včetně retailové inventarizace, volejte:

+44 1279 775600

Kontaktní informace společnosti Orridge

E-mailová adresa Orridge
 


S tím, jak podniky neustále usilují o zlepšení svého hospodářského výsledku, je dodavatelský řetězec často jednou z klíčových oblastí, na kterou se soustřeďuje pozornost.

Inventarizační služby od společnosti Orridge poskytují neocenitelný nástroj pro vyhodnocení tohoto řetězce a zdůraznění silných stránek, slabých míst, příležitostí a hrozeb, jimž podnik čelí.

Audit se společností Orridge vám pomůže:

  • Zlepšit dostupnost a zajistit, aby zákaznické položky byly na skladě v místě dodávky.
  • Snížit náklady na dodavatelský řetězec, a tím zlepšit svou rentabilitu.
  • Snížit objem držených zásob.
  • Ověřovat přejímky prováděné v dobré víře.

Naše inventarizační kontroly mohou probíhat v různých fázích dodavatelského řetězce a mohou napomoci při odhalování oblastí, kde dochází k největším ztrátám z finančního hlediska i z hlediska dopadu na podnik jako celek.


 

 
   

©1846-2010 Orridge & Co. Všechna práva vyhrazena | Přihlášení klientů | Přihlášení pracovníků | Odmítnutí odpovědnosti | Mapa stránek | Retailová inventarizace

Belgium Czech Germany United Kingdom Spain France Italy Netherlands Poland