Kontaktujte nás    

  Přihlášení klientů   

  Přihlášení pracovníků  | 

 

 

Our Disclaimer

 

 

Domovská stránka>Čeština>


Odmítnutí odpovednosti

Prodejní Enquires


Pro naše inventarizační řešení, včetně retailové inventarizace, volejte:

+44 1279 775600

Kontaktní informace společnosti Orridge

E-mailová adresa Orridge
 


Stránky na tomto internetovém serveru (dále jen „webové stránky“) jsou zveřejněny jménem společnosti Orridge.

Přečtěte si prosím pečlivě naše podmínky používání, neboť vaším používáním webových stránek se bude mít za to, že jste souhlasili s tím, že budete těmito podmínkami vázáni. Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto podmínky používání změnit a veškeré jejich změny zde budeme umísťovat. Doporučujeme vám, abyste si pravidelně zkontrolovali tyto podmínky používání, neboť se bude mít za to, že jste jejich změny akceptovali, pokud budete nadále webové stránky používat poté, co dojde k umístění těchto změn.

Informace námi zveřejňované na webových stránkách jsou dodávány společností Orridge a tam, kde je to uvedeno, jsou dodávány určitými třetími stranami. Vynakládáme veškerou péči a veškerá opatření na to, aby bylo zajištěno, že informace zveřejněné na webových stránkách jsou přesné v době jejich umístění a jsou pravidelně aktualizovány, nicméně společnost Orridge nemůže garantovat jejich přesnost a tyto informace můžeme kdykoliv bez předchozího upozornění změnit.

ZVEŘEJŇUJEME WEBOVÉ STRÁNKY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, EXPLICITNÍ ČI IMPLICITNÍ, OHLEDNĚ ČINNOSTI NAŠICH STRÁNEK, PŘESNOSTI INFORMACÍ NEBO PRODUKTŮ ČI SLUŽEB, NA KTERÉ JSOU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PROVÁDĚNY ODKAZY (POKUD JE MOŽNO TAKOVÉ ZÁRUKY VYLOUČIT PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ) A SPOLEČNOST ORRIDGE NEBUDE ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK JAKO DŮSLEDEK JAKÝCHKOLIV NEPŘESNOSTÍ NEBO OPOMENUTÍ V INFORMACÍCH, JEŽ MOHOU OBSAHOVAT.

Informace obsažené na internetových stránkách nejsou výzvou k investování do akcí ani žádných jiných produktů či služeb ani jinak nevybízejí k obchodování s nimi či k uzavření nějaké smlouvy se společností Orridge nebo nějakou jinou společností. Na poskytované informace byste se neměli spoléhat v souvislosti s jakýmkoliv investičním rozhodnutím.

Žádný odkaz na jakýkoliv produkt či službu, které byly nebo mohou být poskytnuty společností Orridge nebo nějakou jinou společností, nepředstavuje příslib, že takový produkt nebo služba budou kdykoliv k dispozici. Změny nebo zlepšení u takových produktů či služeb mohou být prováděny kdykoliv a bez předchozího oznámení.

Autorská práva na tyto stránky jsou vlastnictvím společnosti Orridge, která vlastní autorská práva na obsah zveřejněný na webových stránkách s výjimkou případů, kdy je oznámením o vlastnictví třetí strany uvedeno jinak. Obrázky, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny dalšími zákony o duševním vlastnictví a nesmějí být reprodukovány ani přisvojovány žádným způsobem bez písemného svolení svých příslušných vlastníků. Nebude-li to výslovně zakázáno oznámením zveřejněným na nějaké stránce, můžete si vytisknout kopie jakýchkoliv částí webových stránek, jak budete přiměřeně požadovat pro své vlastní osobní použití, a to za předpokladu, že každá kopie bude mít v sobě připojena příslušná oznámení o vlastnictví a/nebo prohlášení o odmítnutí odpovědnosti. Veškeré jiné použití je zakázáno.

Obsah a informace poskytnuté třetími stranami jinými než společností Orridge jsou jasně označeny tam, kde se objevují. Zveřejňujeme tento obsah tak, jak je nám dodán, a neneseme odpovědnost za jejich přesnost nebo včasnost. Musíte podniknout odpovídající kroky pro ověření těchto informací předtím, než budete na jejich základě jednat.

Neodpovídáme za obsah žádných jiných webových stránek, ze kterých jste provedli přístup na tyto webové stránky nebo na které můžete formou hypertextového odkazu přejít z těchto webových stránek, a nemůžeme nést odpovědnost za žádné ztráty či škody, které utrpíte v této souvislosti.

Tyto podmínky používání se řídí zákony Anglie a Walesu a vy souhlasíte s tím, že anglické soudy budou mít výlučnou jurisdikci v jakémkoliv sporu.

Pokud bude nějaká část těchto podmínek používání shledána neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou nějakým soudem příslušné jurisdikce, bude taková část v příslušném rozsahu oddělena od zbývajících podmínek a všechny tyto zbývající podmínky zůstanou v plné platnosti a účinnosti, jak je povoleno zákonem.

© Orridge & Co Limited
 


 

 
   

©1846-2010 Orridge & Co. Všechna práva vyhrazena | Přihlášení klientů | Přihlášení pracovníků | Odmítnutí odpovědnosti | Mapa stránek | Retailová inventarizace

Belgium Czech Germany United Kingdom Spain France Italy Netherlands Poland